Meerouderschap en meeroudergezag

Dit rapport omvat een verkennende rechtsvergelijkende studie naar meerouderschap en meeroudergezag, ten behoeve van de staatscommissie Herijking ouderschap.

Meerouderschap en meeroudergezag (PDF | 139 pagina's | 1,5 MB)