Vereenvoudigde Wajong per 1 januari 2021

Factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en per 1 januari 2021. De Wajong is veranderd, omdat er tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij.

Vereenvoudigde Wajong per 1 januari 2021 (PDF | 2 pagina's | 680 kB)

Wajong bij ziekte of handicap vóór 18e levensjaar

De Wajong biedt inkomen aan individuen die vóór hun 18e jaar of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. En daardoor nooit meer kunnen werken.