Hoe kan ik een (eenmalige) vergoeding uitkeren aan een Wajonger?

Wajongers die al lange tijd voor u werken of uitzonderlijk goede prestaties leveren, kunnen een (eenmalige) vergoeding van u krijgen. Wijs de vergoeding aan als eindheffingsloon. Zo wordt de vergoeding van een Wajonger niet verrekend met zijn uitkering.

Vergoeding uitkeren via werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voorwaarde is wel dat die vergoeding gebruikelijk is. Dit wil zeggen dat de vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden normaal is. Vergoedingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. Onder de € 2.400 geldt de regel dat je niet meer dan 30% mag afwijken van wat normaal is, dus niet.

Vergoeding zonder loonbelasting keert u uit via de vrije ruimte

Werkgevers mogen een percentage van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor hun werknemers. Dat is de vrije ruimte. Over het bedrag dat in de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Een netto vergoeding via de vrije ruimte wordt door UWV bij de berekening van een uitkering niet meegenomen. Zodat de vergoeding niet wordt verrekend met de uitkering. Als er nog vrije ruimte over is, kost het u als werkgever verder niets. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan bent u als werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. De hoogte van de vrije ruimte in de werkkostenregeling kan jaarlijks wijzigen.

Vergroot afbeelding

Kiezen tussen eindheffingsloon en loon werknemer

U legt de vergoeding in uw administratie vast als eindheffingsloon. U maakt de keuze tussen eindheffingsloon en het loon van de werknemer uiterlijk op het moment van uitbetalen. De keuze blijkt uit uw administratie. Daar staat de vergoeding als eindheffingsloon of als loon van de werknemer genoemd. Die keuze is definitief. U kunt vergoedingen  niet achteraf nog aanwijzen als eindheffingsloon.

Wees op tijd: Vergoedingen die niet op tijd als eindheffingsloon zijn aangewezen gelden als loon van de werknemer. Voor de Wajonger betekent dit dat zijn bruto vergoeding verrekend wordt met de uitkering.

Voor een uitgebreide uitleg van de werkkostenregeling en de vrije ruimte bekijkt u  ‘Hoofdstuk 8 (en 4.2): Handboek Loonheffingen'. 

Vergoeding heeft gevolgen voor de hoogte van de Wajong-uitkering

Wees op tijd: Vergoedingen die  pas na uitbetaling aan de werknemer als eindheffingsloon zijn aangewezen, gelden als loon van de werknemer. Voor de Wajonger betekent dit dat zijn bruto vergoeding verrekend wordt met de uitkering. Voor inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging Wajong op 1 januari 2021 betekende dat in sommige gevallen dat de Wajonger de bonus geheel weer moest inleveren. Volgens de inkomensregeling die sinds 1 januari 2021 geldt wordt van elke euro die een Wajonger verdient zeventig cent verrekend met de uitkering en houdt hij dus bruto 30 cent. Dit geldt ook voor een eenmalige bruto vergoeding.

Voor een uitgebreide uitleg van de werkkostenregeling en de vrije ruimte bekijkt u  ‘Hoofdstuk 8 (en 4.2): Handboek Loonheffingen'.