Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering?

Voldoet u aan de voorwaarden voor Wajong? Dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Hoogte Wajong-uitkering

Als u niet kunt werken en in de toekomst ook niet meer (duurzaam geen arbeidsvermogen) dan krijgt u een Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon.

AIs u voor 2015 al een Wajong uitkering had en u kunt nog werken (u heeft arbeidsvermogen) dan helpt UWV bij het vinden en houden van werk. Als u niet genoeg verdient om rond te komen dan vult UWV het inkomen met de uitkering aan.

Hoogte inkomen als u met Wajong-uitkering gaat werken

Op de website van UWV kunt u ongeveer berekenen wat uw totale inkomen is als u gaat werken naast uw Wajong-uitkering:  Rekenhulp: Wajong vanaf 2021.

Mogelijk toeslag als inkomen lager is dan sociaal minimum

Ligt uw totale (gezins)inkomen mét Wajong-uitkering onder het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag. U vraagt de toeslag bij UWV aan.