Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering?

Voldoet u aan de voorwaarden voor Wajong? Dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Hoogte Wajong-uitkering voor Wajongers van voor 2015

Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2015? Dan hangt de hoogte hiervan af van uw situatie, leeftijd en inkomen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Tabel: hoogte Wajong-uitkering
Situatie Hoogte Wajong-uitkering
U kunt niet werken 75% van het minimumloon
U kunt werken Maximaal 70% van het minimumloon

Hoogte inkomen als u met Wajong-uitkering gaat werken

Op de website van UWV kunt u ongeveer berekenen wat uw totale inkomen is als u gaat werken naast uw Wajong-uitkering. Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2010? Dan gebruikt u de Rekenhulp: Oude Wajong. Heeft u een Wajong-uitkering van na 2010 en voor 2015? Dan gebruikt u de Rekenhulp: Wajong 2010.

Mogelijk toeslag als inkomen lager is dan sociaal minimum

Ligt uw totale (gezins)inkomen mét Wajong-uitkering onder het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag. U vraagt de toeslag bij UWV aan.

Gesproken versie Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering?

Gesproken versie Hoe hoog is mijn Wajong uitkering?