Wajong: ondersteuning voor jonggehandicapten

Jongeren die voor hun 18e of tijdens hun studie arbeidsongeschikt worden en nooit meer kunnen werken, hebben recht op een Wajong-uitkering. Jonggehandicapten die nog wel kunnen werken, krijgen hulp van de gemeente.

Wajong: inkomensondersteuning voor jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen

Jonggehandicapten die nu en in de toekomst niet meer kunnen werken (ook wel: duurzaam geen arbeidsvermogen), hebben inkomensondersteuning nodig. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt of een jonggehandicapte kan werken of niet. Een jonggehandicapte die nooit meer kan werken, krijgt een Wajong-uitkering. Die is 75% van het minimumloon.

Kan een jonggehandicapte wel werken? Dan moet de gemeente  helpen bij het vinden van een gepaste baan.

Inkomenssteun voor jonggehandicapten die deels kunnen werken

In de Wajong voor 2015: hulp van UWV

Wie al voor 2015 een Wajong-uitkering ontving en nog wel kan werken, krijgt hulp van het UWV bij het vinden en houden van werk. Heeft de Wajonger geen inkomen uit werk, dan is de uitkering 70% van het minimumloon. Als Wajongers niet genoeg verdienen om van te leven, vult het UWV hun inkomen aan. Wanneer de Wajonger ook werkt naast zijn uitkering, verrekent UWV van elke verdiende euro 70 cent met de uitkering en blijft er 30 cent bruto over voor de Wajonger.

Opnieuw uitkering bij minder of niet meer werken door ziekte

Wajongers die gaan werken, hoeven niet bang te zijn hun recht op Wajong kwijt te raken. Wajongers kunnen tot de AOW-leeftijd terugvallen op de Wajong als zij niet meer kunnen werken omdat de gezondheid verslechtert.

Jonggehandicapt vanaf 2015: ondersteuning door gemeente

Voor 2015 was de Wajong ook voor jonggehandicapten die nog wel kunnen werken. Nieuwe jonggehandicapten die nog wel kunnen werken, worden vanaf 2015 geholpen door de gemeente. Zij kunnen geen Wajong-uitkering aanvragen.

Inkomenssteun voor jonggehandicapten die nooit meer kunnen werken

Jongeren die door ziekte of handicap nooit meer kunnen werken (ook wel: duurzaam geen arbeidsvermogen), krijgen een Wajong-uitkering. Die is 75% van het minimumloon.