Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water (PDF) | 3 pagina's | (240,46 KB)