Beslisnota bij aanbiedingsbrief accountantsrapport 23e voortgangsrapportage 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief accountantsrapport 23e voortgangsrapportage 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma (PDF | 2 pagina's | 79 kB)