Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit

Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterwet. Het wetsvoostel gaat over normstelling voor de waterkwaliteit.

Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit (PDF | 10 pagina's | 363 kB)