Beslisnota bij Kamerbrief over aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade (PDF | 1 pagina’s |82 kB)