Beslisnota bij Eerste Kamerbrief bij de Staat van Ons Water 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief bij de Staat van Ons Water 2023