Beslisnota bij Kamervragen over Kaderrichtlijn Water (KRW) en KRW-risicoanalyse voor vergunningverlening bouw- en infrasector

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over Kaderrichtlijn Water (KRW) en KRW-risicoanalyse voor vergunningverlening bouw- en infrasector (PDF | 2 pagina's | 129 kB)