Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal'