Natuur verbonden Meer leefruimte voor dieren in Nederland

Het rapport bevat de resultaten van het Meerjaren programma Ontsnippering (MJPO). Het doel van het MPJO is om natuurgebieden in Nederland weer met elkaar te verbinden.

Natuur verbonden Meer leefruimte voor dieren in Nederland (PDF | 127 pagina's | 11.3 MB)