Onderzoek sociale en economische effecten tolvrije Westerscheldetunnel Eindrapport

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de sociale en economische effecten van een tolvrije tunnel op Zeeuws-Vlaanderen en op Zeeland als geheel.