Mag ik een reclamebord langs de weg plaatsen?

U mag geen reclameborden of andere reclame-uitingen op of bij rijkswegen plaatsen. De rijkswegen en de bermen daarvan zijn rijkseigendom.

Reclame buiten rijksgrond

Buiten rijksgrond beslissen provincies en gemeenten over plaatsen van reclame-uitingen. Zij kunnen als vergunningverlener op basis van de landschapsverordening reclame-uitingen tegenhouden. Wanneer die bij uitzondering wel worden toegestaan, gelden strenge eisen voor objecten langs autowegen en autosnelwegen.

Reclame bij benzinestations

Bij benzinestations mag alleen in beperkte mate reclame worden gemaakt. Mottoborden (bijvoorbeeld "gordel om") en informatieborden van werk in uitvoering mogen wel. Dit zijn geen reclame-uitingen.

Verwijsborden en kunst langs de weg

Verwijsborden, bijvoorbeeld voor benzinestations, mogen niet extra worden geplaatst. Voor het plaatsen van verwijsborden moet u een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat. Dit geldt ook voor kunst langs de weg. Is de grond niet van Rijkswaterstaat, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente.