Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken erkenning spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken erkenning spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten