Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de KNMG-gedragscode voor artsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de KNMG-gedragscode voor artsen