Kamerbrief informatie over conceptwijziging Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

Minister Van Ark reageert op een verzoek om informatie over de conceptwijzigingsregeling van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het gaat om de hoogte en de dekking van het bedrag in de subsidieregeling.