Commissiebrief over verzoek om kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst

Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer een Commissiebrief over het verzoek om kabinetsreactie ophet onderzoeksrapport 'De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst'.