Ontwikkeling van adaptieve zorgorganisaties op het gebied van personeel

Advies van commissie Werken in de Zorg over hoe de personeelsvoorziening in de zorg georganiseerd zou kunnen worden zodat ‘op- en afschalen’  goed werkt.