Monitor programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn: nulmeting

Dit rapport laat aan de hand van een aantal indicatoren zien wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn zijn.

Monitor programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn: nulmeting