Spelregels voor de totstandkoming van het toewijzingsvoorstel 2022 van de Stichting BOLS

Dit document bevat de spelregels voor het protocol dat de stichting BOLS hanteert voor het zorgvuldig en transparant tot stand brengen van het toewijzingsvoorstel voor 2022 voor zorgopleidingen.