Kamerbrief met reactie op de brief van het Lerarencollectief De Noodklok luidt

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de brief van het Lerarencollectief van 8 maart 2023. De brief ging over het subsidiëren van het Lerarencollectief. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had verzocht om een reactie op deze brief.