Kamerbrief over uitvoering moties De Kort Soepboer over wetsvoorstel differentiatie pabo en maximumlesurennorm in cao vo

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid De Kort (VVD) over het wetsvoorstel differentiatie pabo's. Daarnaast gaan zij in op de motie van het Tweede Kamerlid Soepboer (NSC) over een maximumlesurennorm in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van het voortgezet onderwijs.

Kamerbrief over uitvoering moties De Kort Soepboer over wetsvoorstel differentiatie pabo en maximumlesurennorm in cao vo