Onderwijsregio's in Beeld

De factsheet geeft een overzicht van de samenwerking tussen schoolbesturen, vakbonden en beroepsgroep, lerarenopleidingen, gemeenten en andere partijen in de onderwijsregio voor een goed werkende regionale onderwijsarbeidsmarkt. Zij werken samen bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren op regionaal en landelijk niveau.

Onderwijsregio's in Beeld