Feiten en cijfers over leraren en het lerarentekort

De factsheet bevat een overzicht van de feiten en cijfers over leraren en het lerarentekort in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Feiten en cijfers over leraren en het lerarentekort