Taal en rekenen in het PABO-onderwijs: thematische analyse

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een thematische analyse uitgevoerd naar taal en rekenen op de PABO. De NVAO heeft in kaart gebracht hoe de recente positieve accreditaties van de lerarenopleidingen zich verhouden tot signalen van de Onderwijsraad in het onderzoek 'Taal en rekenen in het vizier'. De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun reactie in de brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2023 over de 'Lerarenstrategie'.

Taal en rekenen in het PABO-onderwijs: thematische analyse