Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

Aan de slag met het versterken van strategisch personeelsbeleid binnen het bestuur of school? Deze inspiratiebundel is bedoeld voor school- en teamleiders, bestuurders, leidinggevenden en hr-medewerkers die zich binnen het po, vo of mbo bezighouden of aan de slag willen met strategisch personeelsbeleid.

Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

In deze bundel zijn tips en handreikingen samengebracht over verschillende hr-onderwerpen, zoals begeleiding van startende leraren maar ook omgaan met werkdruk en werkstress. Deze bundel biedt praktische handvatten en toegankelijke inzichten in de mogelijke keuzes op dit onderwerp.

De bundel richt zich op zowel po, vo als mbo waardoor er inspiratie opgedaan kan worden van initiatieven in de verschillende onderwijssectoren.

Deze bundel is ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de AVS.