Wanneer ben ik als leraar bevoegd of benoembaar in het voorgezet onderwijs?

Met een diploma van een lerarenopleiding bent u bevoegd leraar. U mag dan lesgeven in het vak waar u dat diploma voor heeft gehaald.

Wanneer bevoegd

U bent bevoegd als u een diploma van een lerarenopleiding heeft. Op dit diploma staat een bevoegdheid voor een bepaald vak (eerstegraads of tweedegraads). Er zijn verschillende subsidies voor leraren die een (extra) bevoegdheid willen halen.

Wanneer benoembaar

Heeft u niet de juiste diploma om bevoegd les te geven? In de volgende gevallen kunt u toch benoembaar zijn en les mogen geven:

 • Tijdelijke vervanger bij afwezigheid en vacatures die moeilijk in te vullen zijn

  U mag dan maximaal 1 jaar lesgeven. Daarna moet u in opleiding om te kunnen blijven lesgeven.
 • Leraren die al een vakbevoegdheid hebben en les geven in een ander vak

  Dan bent u 'andersbevoegd'. U mag maximaal 2 jaar lesgeven en moet in opleiding gaan voor dat vak. Deze periode mag met 2 jaar worden verlengd.
 • Studenten van lerarenopleidingen

  U mag 5 maanden tot maximaal 2 jaar benoembaar lesgeven. Hoelang u dat mag doen, ligt aan uw opleiding. Studenten van hbo-lerarenopleidingen moeten wel voldoende studiepunten behaald hebben voordat ze les mogen geven.
 • Zij-instromers met een geschiktheidsverklaring

  U mag maximaal 2 jaar benoembaar lesgeven. Deze periode mag met 2 jaar worden verlengd.
 • Leraren met een tweedegraads bevoegdheid

  In dit geval bent u 'onderbevoegd'. U mag maximaal 1 jaar eerstegraads lesgeven. Voorwaarde is dat u meer dan de helft van uw lessen in de onderbouw geeft. De school mag deze constructie voor maximaal 5% van de lessen in de bovenbouw toepassen. Scholen moeten dit melden bij de Inspectie van het Onderwiijs.
 • Gastdocenten

  Een gastdocent heeft belangrijke kennis uit de samenleving of het bedrijfsleven. Mensen met kennis van een vak kunnen een beperkt aantal uren lesgeven als gastdocent. Hiervoor is geen onderwijsbevoegdheid nodig. De gastdocent valt onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. Een gastdocent mag gemiddeld 6 uur per week les geven. In het havo/vwo geven gastdocenten les in het vrije deel. Hier gelden strenge voorwaarden voor.