Hoe kom ik in aanmerking voor de promotiebeurs voor leraren?

Als u een bevoegd leraar bent kunt u met de promotiebeurs onderzoek doen aan een universiteit. Daarna kunt u een proefschrift schrijven. U kiest zelf een vakgebied en een onderwerp om op te promoveren. U mag 5 jaar lang promotieonderzoek doen, maximaal 2 dagen per week. Tijdens deze dagen heeft u vrijstelling van werk met behoud van uw salaris. Uw werkgever ontvangt een subsidie voor een vervanger tijdens uw afwezigheid. 

Meer gepromoveerde leraren voor de klas zorgen voor een betere aansluiting tussen scholen en universiteiten.

In aanmerking komen voor een promotiebeurs

Als u voor een promotiebeurs in aanmerking wilt komen, zoekt u zelf een onderzoeksidee. Elk onderwerp komt in aanmerking. Wel moet het idee raakvlak hebben met uw eigen onderwijspraktijk. Of met het onderwijs in bredere zin.

Als u een onderzoeksidee heeft, zoekt u zelf een hoogleraar aan een Nedelandse universiteit. Deze moet bereid zijn uw promotie als promotor te begeleiden. U werkt vervolgens samen met uw promotor het idee uit tot een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel levert u tijdens een aanvraagronde op tijd aan bij de NWO. Dit is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Aanvragen promotiebeurs

Op de site van de NWO vindt u alle informatie over het aanvragen van een promotiebeurs.

Informatiebijeenkomsten

De NWO organiseert ook twee keer per jaar een informatiebijeenkomst over de promotiebeurs voor leraren.

Beoordelen van voorstel promotieonderzoek leraren

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen voor de promotiebeurs op een aantal criteria. Na een 1e selectie krijgen een paar kandidaten een uitnodiging voor een interview. Zij presenteren hun voorstel aan de commissie.  Het Algemeen Bestuur van de NWO neemt het definitieve besluit over de gekozen kandidaten. De beoordelingsprocedure duurt ongeveer 4 maanden.

Meer subsidies

Mogelijk komt u in aanmerking voor andere subsidie. Op de website leraar.nl kunt u door antwoord te geven op enkele simpele vragen achterhalen of u in aanmerking komt voor een regeling.