Hoe kom ik in aanmerking voor de promotiebeurs of postdoc-beurs voor leraren?

Als u een bevoegd leraar bent, kunt u een promotiebeurs aanvragen om naast uw baan in het onderwijs onderzoek te doen aan een universiteit. U kiest zelf een vakgebied en een onderwerp om op te promoveren. U sluit het onderzoek af met een proefschrift. Als u al gepromoveerd bent, kunt u een post-docbeurs aanvragen.

Doel van gepromoveerde leraren in het onderwijs

Door promotie-onderzoek te doen, kunnen leraren zich verder ontwikkelen. Zij kunnen in de klas ook over hun eigen onderzoek vertellen. Of de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek op een andere manier binnen het onderwijs gebruiken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt daarom 5 beurzen waarmee leraren kunnen promoveren. Of postdoc-onderzoek doen. Dat is onderzoek dat wordt gedaan door onderzoekers die al gepromoveerd zijn.

Aanvragen promotiebeurzen

Leraren die lesgeven op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs kunnen de volgende beurzen aanvragen:

Postdoc-beurs voor leraren in bèta- en techniekvakken

Postdoc-vo is een beurs voor gepromoveerde docenten die lesgeven in een bèta- of techniekvak in het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs.

PromoDoc voor bevoegde leraren met universitair masterdiploma

Via het PromoDoc-programma kunnen startende leraren een promotietraject doen. Het programma is bedoeld voor mensen die:

  • een universitair masterdiploma én
  • een onderwijsbevoegdheid hebben.

In 2020 komen er weer PromoDoc-beurzen beschikbaar.

Andere subsidies voor leraren

Wilt u niet promoveren? Mogelijk komt u in aanmerking voor een andere subsidie waarmee u zich verder kunt ontwikkelen binnen het onderwijs. Op leraar.nl weet u door antwoord te geven op enkele vragen of u in aanmerking komt voor een regeling.