Hoe kom ik in aanmerking voor een promotiebeurs of postdoc-onderzoekbeurs voor leraren?

Als u een bevoegd leraar bent, kunt u een promotiebeurs aanvragen om naast uw baan in het onderwijs onderzoek te doen aan een universiteit. U kiest zelf een vakgebied en een onderwerp om op te promoveren. U sluit het onderzoek af met een proefschrift. Als u al gepromoveerd bent, kunt u een postdoc-onderzoekbeurs aanvragen.

Doel van gepromoveerde leraren in het onderwijs

Door promotie-onderzoek te doen, kunnen leraren zich verder ontwikkelen. Zij kunnen in de klas ook over hun eigen onderzoek vertellen. Of de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek op een andere manier binnen het onderwijs gebruiken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt daarom 5 beurzen waarmee leraren kunnen promoveren of postdoc-onderzoek doen. 

Aanvragen promotiebeurzen

Leraren die lesgeven op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs kunnen de volgende beurzen aanvragen:

 • Via de Promotiebeurs voor Leraren kunnen leraren promotieonderzoek doen naar elk gewenst onderwerp. Op de site van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vindt u alle informatie.
 • Via het programma DUDOC-alfa kunt u een promotiebeurs voor leraren op het gebied van vakdidactiek in de alfa-vakken aanvragen. Alfa staat hierbij voor de volgende schoolvakken:
  • filosofie;
  • geschiedenis en staatsinrichting;
  • godsdienst en levensbeschouwing;
  • Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur;
  • kunstgeschiedenis, culturele kunstzinnige vorming (ckv), kunst algemeen;
  • moderne vreemde talen;
  • muziek;
  • Nederlands.
 • Via het programma DUDOC-beta kunt u als leraar vakdidactisch promotieonderzoek doen binnen de bèta-wetenschappen. Op de site van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vindt u meer informatie. Bèta-vakken zijn:
  • biologie;
  • informatica;
  • natuurkunde;
  • scheikunde;
  • techniek;
  • wiskunde.

Postdoc-vo: voor leraren in betá- of techniekvak

Postdoc-vo is een beurs voor gepromoveerde leraren die lesgeven in een bèta- of techniekvak in het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs en die onderzoek willen doen. Op de site van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vindt u meer informatie. 

PromoDoc: voor bevoegde leraren met universitair masterdiploma

Via het PromoDoc-programma kunnen startende leraren een promotietraject doen. Het programma is bedoeld voor mensen die een universitair masterdiploma én een onderwijsbevoegdheid hebben. Op de site van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vindt u meer informatie. 

Andere subsidies voor leraren

Wilt u niet promoveren? Mogelijk komt u in aanmerking voor een andere subsidie waarmee u zich verder kunt ontwikkelen binnen het onderwijs. Op leraar.nl weet u door antwoord te geven op enkele vragen of u in aanmerking komt voor een regeling.