Welke mogelijkheden voor studiefinanciering zijn er voor een lerarenopleiding?

Als u een lerarenopleiding wilt gaan volgen zijn er verschillende mogelijkheden om uw studie te financieren. Dit zijn studiefinanciering en een jaar extra studiefinanciering. Een tegemoetkoming in de studiekosten of belastingaftrek van studiekosten. Het hangt van uw situatie af welke studiefinanciering voor u geldt.

Studiefinanciering lerarenopleiding

Voor de studie aan een lerarenopleiding bestaat studiefinanciering. U heeft er recht op als u aan de  voorwaarden voor studiefinanciering voldoet.

Jaar extra studiefinanciering voor potentiƫle leraren

U kunt in aanmerking komen voor 1 jaar extra studiefinanciering. Deze is bedoeld voor een universitaire lerarenopleiding of een verkorte lerarenopleiding (kopopleiding). Voor deze beurs moet u een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgemaakt.

Tegemoetkoming studiekosten leraren

Als u geen studiefinanciering krijgt maakt u misschien aanspraak op een tegemoetkoming in de studiekosten en het lesgeld. U hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Lees op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder welke voorwaarden u een tegemoetkoming kunt krijgen

Tegemoetkoming onderwijsmasters

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kunt u een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook als u daarnaast studiefinanciering of tegemoetkoming leraren krijgt. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot 2018.

Tegemoetkoming studiekosten lerarenopleiding zij-instromers

Gaat u via zij-instroom binnen 2 jaar uw onderwijsbevoegdheid halen? Dan kan de onderwijsinstelling een subsidie zij-instroom voor u aanvragen. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

Daarnaast kunt u, als u al over een bevoegdheid beschikt,  in aanmerking komen voor een lerarenbeurs. Hiermee kunt u een bachelor- of masteropleiding volgen en uw professionaliteit vergroten.

Belastingaftrek studiekosten

Heeft u geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming leraren? Dan kunt u misschien de kosten van studie aftrekken van de belasting