Welke mogelijkheden voor studiefinanciering zijn er voor een lerarenopleiding?

Als u een lerarenopleiding wilt gaan volgen zijn er verschillende mogelijkheden om uw studie te financieren. Het hangt van uw situatie af welke studiefinanciering voor u geldt.

Studiefinanciering lerarenopleiding

Voor de studie aan een lerarenopleiding bestaat studiefinanciering. U heeft er recht op als u aan de  voorwaarden voor studiefinanciering voldoet.

Jaar extra studiefinanciering voor potentiële leraren

Hebt u een opleiding aan hbo of universiteit afgerond en gaat u daarna een lerarenopleiding doen? Dan kunt u in aanmerking komen voor 1 jaar extra studiefinanciering. Deze is bedoeld voor een universitaire lerarenopleiding of een verkorte lerarenopleiding (kopopleiding). Voor deze beurs moet u een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgemaakt.

Tegemoetkoming studiekosten leraren

Krijgt u geen studiefinanciering? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten en het lesgeld. U hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Lees op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder welke voorwaarden u een tegemoetkoming kunt krijgen

Tegemoetkoming studiekosten lerarenopleiding zij-instromers

Gaat u via zij-instroom binnen 2 jaar uw onderwijsbevoegdheid halen? Dan kan de onderwijsinstelling een subsidie zij-instroom voor u aanvragen. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

Daarnaast kunt u, als u al over een bevoegdheid beschikt,  in aanmerking komen voor een lerarenbeurs. Hiermee kunt u een bachelor- of masteropleiding volgen en uw professionaliteit vergroten.

Meer subsidies voor leraren

Mogelijk komt u in aanmerking voor andere subsidie. Op de website leraar.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een regeling.