Kom ik in aanmerking voor een lerarenbeurs?

Als u een bevoegd leraar bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een lerarenbeurs. U moet voldoen aan voorwaarden. Met een lerarenbeurs kunt u met subsidie een opleiding volgen voor bachelor of master. Zo kunt u zich verder ontwikkelen. De beurs is ook beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers. 

Voorwaarden lerarenbeurs

Om voor een beurs in aanmerking te komen moet u aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Bijvoorbeeld in bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid of een bachelordiploma in het hoger beroepsonderwijs. Alle voorwaarden voor de lerarenbeurs staan op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Vergoeding voor collegeld en studieverlof

Met de lerarenbeurs kunt u een bachelor- of masteropleiding volgen. De lerarenbeurs bestaat uit 2 subsidies of vergoedingen:

  • maximaal € 7000 per jaar voor collegegeld  en maximaal € 700 per jaar voor studiekosten en reiskosten;
  • een vergoeding voor de werkgever om studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. 

Uren studieverlof voor masteropleiding

Om een masteropleiding te volgen krijgt u studieverlofuren: 

  • leraren uit het basisonderwijs en hogerberoepsonderwijs krijgen maximaal 8 uur;
  • leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen maximaal 6 uur.  

Lerarenbeurs voor opleidingen binnen de EU

U mag de Lerarenbeurs ook inzetten voor een bachelor- of masteropleiding binnen de Europese Unie (EU). De opleiding moet wel van een vergelijkbaar niveau zijn als de opleidingen in Nederland. De Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) beoordeelt dit. Daarna geeft het Nuffic een advies hierover aan DUO.   

Aanvragen lerarenbeurs

Voor uw aanvraag lerarenbeurs heeft u een DigiD mét sms-controle nodig. Het regelen van een DigiD met sms-controle duurt een aantal dagen. Zorg daarom dat u deze op tijd aanvraagt.

Beperkt budget in 2020

Let op: in 2020 is het budget voor nieuwe aanvragen van de Lerarenbeurs beperkt.

Andere subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor andere subsidie. Op de website leraar.nl kunt u door antwoord te geven op enkele simpele vragen achterhalen of u in aanmerking komt voor een regeling.