Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?

Met de juiste vooropleiding en ervaring kunt u als zij-instromer lesgeven in het onderwijs. Dit moet blijken uit een onderzoek. Bent u geschikt dan mag u tegelijk lesgeven en scholing volgen.

U bent een zij-instromer als u vanuit een ander beroep leraar wilt worden. Of als u al bevoegd bent, maar les wilt geven in een ander vak. 

Eisen zij-instromer (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Om zij-instromer te worden in het (speciaal) basisonderwijs (primair onderwijs) of voortgezet onderwijs moet u beschikken over:

Eisen zij-instromer beroepsgerichte profielen voortgezet onderwijs

Als u onderwijs wilt geven in 1 van de volgende beroepsgerichte profielvakken, dan is een diploma van een middenkaderopleiding, specialistenopleiding of vakopleiding (MBO-3 en 4) voldoende:

 • bouwen, wonen en interieur;
 • produceren, installeren en energie;
 • mobiliteit en transport;
 • horeca, bakkerij en recreatie.

Geschiktheidsonderzoek zij-instromer primair en voortgezet onderwijs

Om te zien of u geschikt bent om les te geven krijgt u een geschiktheidsonderzoek (assessment). De school, een lerarenopleiding of uzelf kunt dit onderzoek aanvragen. U vraagt een geschiktheidsonderzoek aan bij uw schoolbestuur (Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs). Na het onderzoek moet blijken:

 • of u voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
 • of u daarnaast binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen;
 • welke aanvullende scholing en begeleiding u nodig heeft.

Ervaringscertificaat (EVC) telt mee bij assessment

Heeft u een ervaringscertificaat (EVC) waarin uw vaardigheden staan? Dan kan dit meetellen bij het geschiktheidsonderzoek. Een EVC alleen is niet genoeg om zij-instromer te worden. Ook vervangt een EVC geen getuigschrift van een hogeschool of een universiteit.

Aanstelling als zij-instromer primair en voortgezet onderwijs

Blijkt na het geschiktheidsonderzoek dat u geschikt bent om les te geven? Dan sluit u een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met de school en een lerarenopleiding.

De school benoemt u maximaal 2 jaar als leraar. In deze periode geeft u les en volgt u scholing. De school en de lerarenopleiding begeleiden u.

Binnen 2 jaar legt u een bekwaamheidsonderzoek af. Als u slaagt, krijgt u een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. U bent dan een volledig bevoegd leraar in het vak dat u gaat geven.

Nog niet geschikt om les te geven

Uit het geschiktheidsonderzoek kan blijken dat u nog niet geschikt bent als leraar. Dan mag u geen les geven. U kunt dan eerst een lerarenopleiding volgen. In overleg met de lerarenopleiding kunt u voor bepaalde onderdelen misschien vrijstelling krijgen.

Eisen aan zij-instromer beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Met deze vooropleidingen kunt u als leraar in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) gaan werken:

 • afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo);
 • afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin u les wilt geven. Daarnaast beschikt u op basis van uw opleiding en ervaring over een kwalificatieniveau vergelijkbaar met hbo- of wo-niveau. Het bevoegd gezag van de opleiding beoordeelt uw niveau.

Eisen aan zij-instromer (voortgezet) speciaal onderwijs

Voor zij-instromers in het (voortgezet) speciaal onderwijs gelden dezelfde eisen als voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Heeft u de geschiktheidsverklaring? Laat dan binnen 2 jaar zien dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen van niet-vakinhoudelijke aard. Bijvoorbeeld met uw getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs).

Geschiktheidsonderzoek bve

Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) beoordelen de scholen zelf of u:

 • geschikt bent om les te geven;
 • aan de vakeisen voldoet;
 • met uw kennis en ervaring binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen.

Geschikt om les te geven in het bve

Met de juiste vooropleiding stelt de school u aan als leraar in tijdelijke dienst. U moet binnen 2 jaar een getuigschrift halen. Dit is het diploma pedagogisch-didactische scholing WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Dit heet ook wel het pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg). Na het behalen van het pdg kunt u in vaste dienst treden.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u een lerarenopleiding gaat volgen. Op de website leraar.nl kunt u door antwoord te geven op enkele simpele vragen achterhalen of u in aanmerking komt voor een regeling.