Werken in het onderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?

Met de juiste vooropleiding en ervaring kunt u als zij-instromer lesgeven in het onderwijs. Dit moet blijken uit een onderzoek. Bent u geschikt dan mag u tegelijk lesgeven en scholing volgen.

U bent een zij-instromer als u vanuit een ander beroep leraar wilt worden. Of als u al bevoegd bent maar les wilt geven in een ander vak. 

Eisen zij-instromer (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Om zij-instromer te worden in het (speciaal) basisonderwijs (primair onderwijs) of voortgezet onderwijs moet u beschikken over:

Eisen zij-instromer beroepsgerichte profielen voortgezet onderwijs

Als u onderwijs wilt geven in 1 van de volgende beroepsgerichte profielen, dan is een diploma van een middenkaderopleiding, specialistenopleiding of vakopleiding (MBO-3 en 4) voldoende:

 • bouwen, wonen en interieur;
 • produceren, installeren en energie;
 • mobiliteit en transport;
 • horeca, bakkerij en recreatie.

Geschiktheidsonderzoek zij-instromer primair en voortgezet onderwijs

Om te zien of u geschikt bent om les te geven krijgt u een geschiktheidsonderzoek (assessment). De school, een lerarenopleiding of uzelf kunt dit onderzoek aanvragen. U vraagt een geschiktheidsonderzoek aan bij uw schoolbestuur (Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs). Na het onderzoek moet blijken:

 • of u voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
 • of u daarnaast binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen;
 • welke aanvullende scholing en begeleiding u nodig heeft.

Ervaringscertificaat (EVC) telt mee bij assessment

Heeft u een ervaringscertificaat (EVC) waarin uw vaardigheden staan? Dan kan dit meetellen bij het geschiktheidsonderzoek. Een EVC alleen is niet genoeg om zij-instromer te worden. Ook vervangt een EVC geen getuigschrift van een hogeschool of een universiteit.

Aanstelling als zij-instromer primair en voortgezet onderwijs

Blijkt na het geschiktheidsonderzoek dat u geschikt bent om les te geven? Dan sluit u een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met de school en een lerarenopleiding.

De school benoemt u maximaal 2 jaar als leraar. In deze periode geeft u les en volgt u scholing. U krijgt hierbij begeleiding van de school en de lerarenopleiding.

Binnen 2 jaar legt u een bekwaamheidsonderzoek af. Slaagt u, dan krijgt u een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. U bent dan een volledig bevoegd leraar in het vak dat u gaat geven.

Nog niet geschikt om les te geven

U mag geen les geven als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat u nog niet geschikt bent als leraar. U kunt dan eerst een lerarenopleiding volgen. In overleg met de lerarenopleiding kunt u voor bepaalde onderdelen mogelijk vrijstelling krijgen.

Eisen aan zij-instromer beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Om als leraar in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) te gaan werken, moet u over 1 van de volgende vooropleidingen beschikken:

 • afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo);
 • afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin u les wilt geven. Daarnaast beschikt u op basis van uw opleiding en ervaring over een kwalificatieniveau vergelijkbaar met hbo- of wo-niveau. Het bevoegd gezag van de opleiding beoordeelt uw niveau.

Eisen aan zij-instromer (voortgezet) speciaal onderwijs

Voor zij-instromers in het (voortgezet) speciaal onderwijs gelden dezelfde eisen als voor het primair en voortgezet onderwijs. U moet als zij-instromer wel binnen 2 jaar na het verkrijgen van de geschiktheidsverklaring aantonen dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen van niet vakinhoudelijke aard. Dat kan onder meer door het overleggen van het getuigschrift pedagogisch didactische scholing WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs).

Geschiktheidsonderzoek bve

Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) beoordelen de scholen zelf of u:

 • geschikt bent om les te geven;
 • aan de vakeisen voldoet;
 • met uw kennis en ervaring binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen.

Geschikt om les te geven in het bve

Met de juiste vooropleiding stelt de school u aan als leraar in tijdelijke dienst. U moet binnen 2 jaar een getuigschrift  halen. Dit is het diploma pedagogisch-didactische scholing WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Ook wel genoemd een pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg). Na het behalen van het pdg kunt u in vaste dienst treden. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland