Werken in het onderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?

Met de juiste vooropleiding en ervaring kunt u als zij-instromer lesgeven in het onderwijs. Dit moet blijken uit een onderzoek. Bent u geschikt dan mag u tegelijk lesgeven en scholing volgen.

U bent een zij-instromer als u vanuit een ander beroep leraar wilt worden. Of als u al bevoegd bent maar les wilt geven in een ander vak. 

Eisen zij-instromer (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Om zij-instromer te worden in het (speciaal) basisonderwijs (primair onderwijs) of voortgezet onderwijs moet u beschikken over:

Geschiktheidsonderzoek zij-instromer primair en voortgezet onderwijs

Om te zien of u geschikt bent om les te geven krijgt u een geschiktheidsonderzoek (assessment). De school, een lerarenopleiding of uzelf kunt dit onderzoek aanvragen. Na het onderzoek moet blijken:

  • of u voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
  • of u daarnaast binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen;
  • welke aanvullende scholing en begeleiding u nodig heeft.

Ervaringscertificaat (EVC) telt mee bij assessment

Heeft u een ervaringscertificaat (EVC) waarin uw vaardigheden staan? Dan kan dit meetellen bij het geschiktheidsonderzoek. Een EVC alleen is niet genoeg om zij-instromer te worden. Ook vervangt een EVC geen getuigschrift van een hogeschool of een universiteit.

Aanstelling als zij-instromer primair en voortgezet onderwijs

Blijkt na het geschiktheidsonderzoek dat u geschikt bent om les te geven? Dan sluit u een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met de school en een lerarenopleiding.

De school benoemt u maximaal 2 jaar als leraar. In deze periode geeft u les en volgt u scholing. U krijgt hierbij begeleiding van de school en de lerarenopleiding.

Binnen 2 jaar legt u een bekwaamheidsonderzoek af. Slaagt u, dan krijgt u een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. U bent dan een volledig bevoegd leraar in het vak dat u gaat geven.

Nog niet geschikt om les te geven

U mag geen les geven als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat u nog niet geschikt bent als leraar. U kunt dan eerst een lerarenopleiding volgen. In overleg met de lerarenopleiding kunt u voor bepaalde onderdelen mogelijk vrijstelling krijgen.

Eisen aan zij-instromer (voortgezet) speciaal onderwijs

Voor zij-instromers in het (voortgezet) speciaal onderwijs gelden dezelfde eisen als voor het primair en voortgezet onderwijs. U moet als zij-instromer wel binnen 2 jaar na het verkrijgen van de geschiktheidsverklaring aantonen dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen van niet vakinhoudelijke aard. Dat kan onder meer door het overleggen van het getuigschrift pedagogisch didactische scholing WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs).

Eisen aan zij-instromer beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Om als leraar in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) te gaan werken, moet u over 1 van de volgende vooropleidingen beschikken:

  • afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo);
  • afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin u les wilt geven. Daarnaast beschikt u op basis van uw opleiding en ervaring over een kwalificatieniveau vergelijkbaar met hbo- of wo-niveau. Het bevoegd gezag van de opleiding beoordeelt uw niveau.

Geschiktheidsonderzoek bve

Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) beoordelen de scholen zelf of u:

  • geschikt bent om les te geven;
  • aan de vakeisen voldoet;
  • met uw kennis en ervaring binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen.

Geschikt om les te geven in het bve

Met de juiste vooropleiding stelt de school u aan als leraar in tijdelijke dienst. U moet binnen 2 jaar een getuigschrift  halen. Dit is het diploma pedagogisch-didactische scholing WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Ook wel genoemd een pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg). Na het behalen van het pdg kunt u in vaste dienst treden. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland