Wat verdien ik als leraar in het basisonderwijs?

Een startende leraar krijgt op basis van de cao po 2018 ongeveer € 3.000 per maand. Zij-instromers beginnen vaak met een hoger salaris, omdat hun werkervaring meetelt. In principe geldt dat naarmate een leraar langer werkervaring in het onderwijs heeft, het salaris stijgt.

Schaal en tredes in het onderwijs

De meeste startende leraren in het primair onderwijs beginnen in schaal L10. Afhankelijk van kwaliteit, ervaring en bijscholing kunnen leraren doorgroeien, naar bijvoorbeeld L11 of L12. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.

Maandsalaris (bruto)
 

Beloning op
maandbasis* (bruto)

L10

Start

€ 2.563 € 3.030

Na 10 jaar

€ 3.326 € 3.905

Maximum

€ 3.875 € 4.540

L11

Start

€ 2.639 € 3.115

Na 10 jaar

€ 3.560 € 4.175

Maximum

€ 4.228 € 4.945

L12

Start

€ 2.691 € 3.175

Na 10 jaar

€ 3.930 € 4.605

Maximum

€ 4.851 € 5.665

*De  bedragen zijn gebaseerd op de cao po 2018 geldend op 1 september 2018. Beloning betreft maandsalaris + vakantiegeld, eindejaarsuitkering, schaaluitloopbedrag en inkomens- en/of bindingstoeslag. Voor de startende leraar en de leraar na 10 jaar wordt aangenomen dat het om trede 1 en trede 10 gaat, in de praktijk kan dat verschillen.

Zij-instromers en stille reserves onderwijspersoneel

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u (weer) voor de klas wilt staan. Op de website leraar.nl kunt u, door antwoord te geven op enkele simpele vragen, achterhalen of u mogelijk in aanmerking komt voor een regeling.

Vragen over leraar worden

U kunt vragen stellen over leraar worden via Twitter (@MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com/ministerieocw).