Wat verdien ik als leraar in het basisonderwijs?

Een leraar in het basisonderwijs en speciaal onderwijs verdient tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao primair onderwijs (cao po).

Schalen, treden en beloning in het primair onderwijs

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2019-2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.

Schaal Salaristrede Maandsalaris  Beloning op maandbasis
Schaal, treden en totale beloning in het basisonderwijs per 1 januari 2020
L10 Start € 2.678 € 3.100
L10 Na 10 jaar € 3.525 € 4.050
L10 Maximum € 4.113 € 4.750
L11 Start € 2.758 € 3.190
L11 Na 10 jaar € 3.720 € 4.300
L11 Maximum € 4.434 € 5.120
L12 Start € 2.812 € 3.250
L12 Na 10 jaar € 4.107 € 4.740
L12 Maximum € 5.070 € 5.850

Gemiddelde beloning leraren

Gemiddeld verdienen basisschoolleraren zo’n € 4.470 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2020

Leraren die in januari 2020 in dienst waren, krijgen eenmalig:

  • € 875 (bruto, in verhouding tot het aantal gewerkte uren) en
  • 33% van het maandloon januari in 2020.

Zij kregen dit geld in februari 2020. Deze extra uitkeringen zijn niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. En ook niet in de berekening van de gemiddelde beloning.

Beloning voor startende leraren

Een startende leraar in het basisonderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.100 per maand (salarisschaal L10). Een startende leraar in het speciaal onderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.190 per maand (salarisschaal L11). In deze bedragen zitten onder andere het salaris, het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal L10, L11 of L12 valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao po

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Meer informatie over de cao po vindt u bij deze vertegenwoordigers, zoals de PO-raad en de vakbonden.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.