Wat verdien ik als leraar in het basisonderwijs?

Leraren in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs (cao po). Een leraar die start krijgt volgens de cao po 2018 ongeveer € 3.000 per maand. In principe geldt dat naarmate een leraar meer ervaring  heeft, het salaris hoger wordt.

Schaal en periodieken in het onderwijs

De meeste leraren in het basisonderwijs beginnen in schaal L10. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen leraren eventueel doorgroeien naar bijvoorbeeld L11 of L12. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.

Schaal Salaristrede Maandsalaris (bruto) Beloning op maandbasis*
Schaal en periodieken in het onderwijs
L10 Start** € 2.563 € 3.030
L10 Na 10 jaar** € 3.326 € 3.905
L10 Maximum € 3.875 € 4.540
L11 Start € 2.639 € 3.115
L11 Na 10 jaar € 3.560 € 4.175
L11 Maximum € 4.228 € 4.945
L12 Start € 2.691 € 3.175
L12 Na 10 jaar € 3.930 € 4.605
L12 Maximum € 4.851 € 5.665

*De  bedragen zijn gebaseerd op de cao po 2018 geldend op 1 september 2018. Beloning betreft maandsalaris + vakantiegeld, eindejaarsuitkering en waar van toepassing het schaaluitloopbedrag en de inkomens- en/of bindingstoelage. Vanaf 1 september 2018 maken het schaaluitloopbedrag en de inkomens- en bindingstoelage onderdeel uit van het salaris.

**Voor de startende leraar en de leraar na 10 jaar wordt aangenomen dat het om trede 1 en trede 10 gaat. In de praktijk kan dat verschillen.

Zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u (weer) voor de klas wilt staan. Op de website leraar.nl vindt u hier meer informatie over.

Meer informatie over de cao po

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Meer informatie over de cao po 2018 vindt u bij deze vertegenwoordigers, zoals de PO-raad en de vakbonden.

Vragen over leraar worden

U kunt vragen stellen over leraar worden via Twitter (@MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com/ministerieocw).