Wat verdien ik als leraar in het primair onderwijs?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.170 en € 5.990 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Schalen, treden en beloning in het primair onderwijs

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao primair onderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt, bijvoorbeeld voor de Dag van de Leraar.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2021. 

Schaal Salaristrede Salaris per maand  Beloning per maand
Schaal, treden en totale beloning in het basisonderwijs per 1 januari 2021
L10 Start € 2.738 € 3.170
L10 Na 10 jaar € 3.604 € 4.170
L10 Maximum € 4.206 € 4.860
L11 Start € 2.820 € 3.270
L11 Na 10 jaar € 3.804 € 4.400
L11 Maximum € 4.534 € 5.240
L12 Start € 2.875 € 3.330
L12 Na 10 jaar € 4.199 € 4.850
L12 Maximum € 5.184 € 5.990

Gemiddelde beloning leraren

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs zo’n € 4.580 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2021

In december 2021 is de structurele eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. Deze extra uitkering is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Beloning voor startende leraren

Een startende leraar in het basisonderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.170 per maand (salarisschaal L10). Een startende leraar in het speciaal onderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.270 per maand (salarisschaal L11). In deze bedragen zitten onder andere het salaris, het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal L10, L11 of L12 valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao po

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Meer informatie over de cao po vindt u bij deze vertegenwoordigers, zoals de PO-raad en de vakbonden.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.

Kabinet-Rutte IV: investeren in goede leraren en schoolleiders

Het kabinet wil investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Het kabinet wil hiervoor € 800 miljoen per jaar uittrekken. Ook wil het kabinet de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten. En investeren in het verlagen van de werkdruk. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.