Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.260 en € 6.710 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao vo 2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen. 

Schaal Salaristrede Maandsalaris  Beloning op maandbasis
Schaal, treden en totale beloning in het voortgezet onderwijs (vanaf 1 maart 2020)
LB Start € 2.822 € 3.260
LB Na 10 jaar € 3.877 € 4.480
LB Maximum € 4.301 € 5.100
LC Start € 2.840 € 3.280
LC Na 10 jaar € 4.473 € 5.170
LC Maximum € 5.012 € 5.920
LD Start € 2.851 € 3.290
LD Na 10 jaar € 4.970 € 5.740
LD Maximum € 5.699 € 6.710

Gemiddelde beloning leraren voortgezet onderwijs

Gemiddeld verdienen leraren op het voortgezet onderwijs zo’n € 5.330 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2020

Werknemers die op 1 juni 2020 in dienst waren, kregen in juni 2020 eenmalig € 750 (bruto, bij een fulltime aanstelling). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening  van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Kabinet-Rutte IV: investeren in goede leraren en schoolleiders

Het kabinet wil investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Het kabinet wil hiervoor € 800 miljoen per jaar uittrekken. Ook wil het kabinet de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten. En investeren in het verlagen van de werkdruk. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.