Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.170 en € 6.530 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2019-2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.

Schaal Salaristrede Maandsalaris  Beloning op maandbasis
Schaal, treden en totale beloning in het voortgezet onderwijs
LB Start € 2.747 € 3.170
LB Na 10 jaar € 3.773 € 4.350
LB Maximum € 4.186 € 4.960
LC Start € 2.764 € 3.190
LC Na 10 jaar € 4.353 € 5.020
LC Maximum € 4.878 € 5.760
LD Start € 2.775 € 3.200
LD Na 10 jaar € 4.837 € 5.580
LD Maximum € 5.546 € 6.530

Gemiddelde beloning leraren voortgezet onderwijs

Gemiddeld verdienen leraren op het voortgezet onderwijs zo’n € 5.180 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.