Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?

Leraren verdienen meer dan veel mensen denken, blijkt uit onderzoek. Mensen onderschatten de salarissen van leraren. Een startende leraar in het voortgezet onderwijs verdient € 2.601. Dat is nog zonder toeslagen zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Zij-instromers beginnen vaak met een hoger salaris, omdat hun werkervaring meetelt. Naarmate u langer in het onderwijs werkt, stijgt uw salaris.

Schaal en tredes in het onderwijs

De meeste startende leraren in het voortgezet onderwijs beginnen in schaal LB. Afhankelijk van kwaliteit, ervaring en bijscholing kunnen leraren doorgroeien naar LC of LD. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.

Schaal Salaristrede Maandsalaris (bruto) Beloning op maandbasis*
Schaal en periodieken in het onderwijs
LB Start** € 2.601 € 3.074
LB Na 10 jaar** € 3.583 € 4.206
LB Maximum € 3.978 € 4.788
LC Start € 2.617 € 3.093
LC Na 10 jaar € 4.137 € 4.848
LC Maximum € 4.639 € 5.551
LD Start € 2.628 € 3.107
LD Na 10 jaar € 4.600 € 5.381
LD Maximum € 5.279 € 6.289

*Beloning betreft maandsalaris + vakantiegeld, eindejaarsuitkering, schaaluitloopbedrag en inkomens- en/of bindingstoeslag.

Zij-instromers en stille reserves onderwijspersoneel

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u (weer) voor de klas wilt staan. Op de website leraar.nl kunt u, door antwoord te geven op enkele simpele vragen, achterhalen of u mogelijk in aanmerking komt voor een regeling.

Vragen over leraar worden

U kunt vragen stellen over leraar worden via Twitter (@MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com/ministerieocw).