Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?

Leraren in het voortgezet onderwijs vallen onder de cao voortgezet onderwijs (cao vo). Een leraar die start in de eerste trede van schaal LB krijgt op basis van de cao vo 2018-2019 ongeveer € 3.000 per maand. In principe geldt dat naarmate een leraar meer ervaring heeft, de leraar in treden stijgt en salaris hoger wordt.

Schaal en tredes in het onderwijs

Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.

Schaal Salaristrede Maandsalaris (bruto) Beloning op maandbasis*
Schaal en periodieken in het onderwijs
LB Start** € 2.662 € 3.150
LB Na 10 jaar** € 3.667 € 4.300
LB Maximum € 4.071 € 4.900
LC Start € 2.679 € 3.150
LC Na 10 jaar € 4.234 € 4.950
LC Maximum € 4.748 € 5.650
LD Start € 2.689 € 3.150
LD Na 10 jaar € 4.708 € 5.500
LD Maximum € 5.403 € 6.400

*De  bedragen zijn gebaseerd op de cao vo 2018-2019 geldend op 1 juni 2018. De cao loopt tot 1 oktober 2019. Beloning betreft het afgeronde maandsalaris + vakantiegeld, eindejaarsuitkering en waar van toepassing door cao-toegekende toelagen.
**Voor de startende leraar en de leraar na 10 jaar wordt aangenomen dat het om trede 1 en trede 10 gaat. In de praktijk kan dat verschillen.

Zij-instromers en stille reserves onderwijspersoneel

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie als u (weer) voor de klas wilt staan. Op de website leraar.nl kunt u, door antwoord te geven op enkele simpele vragen, achterhalen of u mogelijk in aanmerking komt voor een regeling.

Vragen over leraar worden

U kunt vragen stellen over leraar worden via Twitter (@MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com/ministerieocw).