Hoe hoog is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking?

Vanaf 1 januari 2024 is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking voor 21-jarigen en ouder minimaal € 352,80 netto per maand.

Studietoeslag voor studenten met medische beperking

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. Ze ontvangen wel studiefinanciering of een basistoelage als tegemoetkoming voor scholieren. Daarnaast hebben ze geen recht op een Wajong-uitkering.

De studietoeslag vervangt bijverdiensten. Daarom verschilt de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie, net zoals bij het wettelijk minimumjeugdloon. Deze bedragen worden ieder halfjaar aangepast. Sinds 1 januari 2024 is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie:

  • 21-jarigen en ouder: € 352,80;
  • 20-jarigen: € 282,23;
  • 19-jarigen: € 211,67;
  • 18-jarigen: € 176,40;
  • 17-jarigen: € 139,35;
  • 16-jarigen: € 121,71;
  • 15-jarigen: € 105,84.

Dit zijn nettobedragen. De studietoeslag is een minimumbedrag dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. Gemeenten mogen per leeftijdscatagorie een hoger bedrag vaststellen. De studietoeslag kan daarom per gemeente verschillen.

Stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag.  Als de stagevergoeding meer is dan € 211,67, wordt het deel dat hoger is dan € 211,67 euro van de studietoeslag afgetrokken. 

Voorbeeld: een student krijgt een stagevergoeding van € 250. Dat is € 38,33 hoger dan de genoemde € 211,67. Als de student 21 jaar of ouder is en de standaardtoeslag krijgt, wordt de studietoeslag € 352.80 min € 38,33, dus € 314,47.

Het vermogen van de student of de ouders heeft sinds april 2022 geen invloed op de studietoeslag.

Aanvragen bij gemeente

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar u woont. Dit geldt ook als u in een andere gemeente studeert. Lees op de website van uw gemeente hoe u de studietoeslag aanvraagt.