Hoe hoog is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking?

Vanaf 1 april 2022 is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking voor 21-jarigen en ouder minimaal € 300 netto per maand.

Studietoeslag voor studenten met medische beperking

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen.

De hoogte van de studietoeslag is per leeftijdscategorie:

  • 21-jarigen en ouder: € 300;
  • 20-jarigen: € 240;
  • 19-jarigen: € 180;
  • 18-jarigen: € 150;
  • 17-jarigen: € 118,50;
  • 16-jarigen: € 103,50;
  • 15-jarigen: € 90.

De studietoeslag is een minimumbedrag dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. Gemeenten mogen ook een hoger bedrag betalen.
 

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag.  Als de stagevergoeding meer is dan € 180, dan wordt  het deel dat hoger is dan € 180 euro van de studietoeslag afgetrokken. 

Voorbeeld: een student krijgt een stagevergoeding van € 250. Dat is € 70 hoger dan € 180. Als de student 21 jaar of ouder is en de standaardtoeslag krijgt, wordt de studietoeslag € 300 euro min € 70, dus € 230.

Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de nieuwe studietoeslag.

Aanvragen bij gemeente

De gemeenten voeren de studietoeslag uit. Voor vragen over de studietoeslag kunt u terecht bij uw gemeente.