Hoe hoog is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking?

Op dit moment verschilt de hoogte van de studietoeslag per gemeente. Het wetsvoorstel Uitvoeren Breed Offensief regelt dat de studietoeslag ongeveer € 300 per maand wordt.

Studietoeslag voor studenten met medische beperking

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen.

Vertraging invoering studietoeslag voor studenten met een beperking door coronavirus

De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel Breed offensief nog goedkeuren. De behandeling is door het coronavirus vertraagd. De oorspronkelijk geplande ingangsdatum van 1 januari 2021 is daardoor niet mogelijk.

Gemeenten kunnen studietoeslag wel eerder aanpassen

De gemeenten voeren de studietoeslag uit en blijven dat ook doen. Zij kunnen wel op het wetsvoorstel vooruitlopen en het bedrag voor de studietoeslag alvast aanpassen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw gemeente.