Beslisnota Kamerbrief bij Woo-invoeringstoets en Eindrapportage Woo-pilots

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief bij Woo-invoeringstoets en Eindrapportage Woo-pilots