Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS