Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo- verzoek monitorrapportages diversiteit en inclusie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo- verzoek monitorrapportages diversiteit en inclusie