Beslisnota bij antwoorden Kamervragen instructie niet verstrekken conceptdocumenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen instructie niet verstrekken conceptdocumenten