Beslisnota bij Kamerbrief over advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v. Woo-invoeringstoets

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v. Woo-invoeringstoets