Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo-verzoek bevolkingstoename en huisvestingsopgave

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo-verzoek bevolkingstoename en huisvestingsopgave