Volkshuisvesting

Wonen is een grondrecht in Nederland. De taak van de overheid is om te zorgen dat er genoeg woningen zijn. Bijvoorbeeld door woningcorporaties en marktpartijen te stimuleren meer te bouwen. En afspraken te maken met provincies en gemeenten. Die woningen moeten ook betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. En de omgeving waar de woningen staan moet bereikbaar zijn, en voldoende groen en voorzieningen in de buurt hebben.