Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van Rijksbrede instructie voor behandeling van Woo-verzoeken en concepten-richtlijn

Besluit op een verzoek om informatie over (de totstandkoming van) de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van Rijksbrede instructie voor behandeling van Woo-verzoeken en concepten-richtlijn