Besluit op Woo-verzoek over verslagen, notulen en andere vormen van vastleggen Overleg Concepten en Woo

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over verslagen, notulen en andere vormen van vastleggen van en/of over het Overleg Concepten en Woo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over verslagen, notulen en andere vormen van vastleggen Overleg Concepten en Woo