De nieuwe Woo komt eraan

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

Woo-instructie

Met de komst van de nieuwe wet verandert er veel. Om rijksambtenaren op weg te helpen is daarom een handboek opgesteld: de Woo-instructie. Deze instructie is bedoeld als naslagwerk voor de uitvoering van de Woo-verzoeken. De verschillende overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woo. Hoe ze dit doen, bepalen ze zelf. Met de Woo-instructie zorgen we ervoor dat we binnen de Rijksoverheid Woo-verzoeken op dezelfde manier behandelen.

De belangrijkste veranderingen

De Woo verandert een aantal dingen. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Er komt een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding;
  • Elk bestuursorgaan dat onder de Woo valt moet een contactpersoon aanwijzen waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
  • Bestuursorganen gaan werk maken van het op orde krijgen van de informatiehuishouding, daartoe is de Regeringscommissaris aangesteld;
  • Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van aangewezen informatie;
  • De termijn voor het afhandelen van een verzoek wordt maximaal vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken;
  • Mede gelet op de verkorte termijn is het zaak om snel de informatievraag in beeld te krijgen en daarvoor in contact te treden met de verzoeker;
  • Onder de Wob werden persoonlijke beleidsopvattingen al vaker openbaar gemaakt, die lijn wordt onder de Woo voortgezet;
  • Ook van informatie ouder dan vijf jaar is het uitgangspunt dat deze openbaar wordt gemaakt.