Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapport pilot Stimulering transparant proefdieronderzoek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapport pilot Stimulering transparant proefdieronderzoek