Kamerbrief bij eindrapport pilot Stimulering transparant proefdieronderzoek

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Better Science through More Transparency' van ZonMw. Het rapport bevat het eindrapport van het pilotonderzoek 'Stimulering transparant proefdieronderzoek'. Hij geeft een korte toelichting op de pilot.

Kamerbrief bij eindrapport pilot Stimulering transparant proefdieronderzoek