Afschrift brief adviesverzoek midterm-evaluatie nationaal actieplan diversiteit

Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek. De minister verzoekt om een reactie op het rapport 'Midterm-evaluatie nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek'.

Afschrift brief adviesverzoek midterm-evaluatie nationaal actieplan diversiteit