Kamerbrief reactie op motie onderzoek beschermen huurders met zonnepanelen tegen hogere prijzen

Minister De Jonge (BZK) reageert op de motie-Beckerman. Deze motie verzoekt de regering samen met de Woonbond en Aedes onderzoek te doen naar hoe huurders met bestaande zonnepanelen beschermd kunnen worden tegen hogere prijzen dan ze zouden hebben zonder zonnepanelen. Ook vraagt de motie om met deze partijen te onderzoeken hoe het aanleggen van nieuwe zonnepanelen voor huurders zo aantrekkelijk mogelijk kan worden.

Kamerbrief reactie op motie onderzoek beschermen huurders met zonnepanelen tegen hogere prijzen